image.jpeg

Op zoek naar andere uitingsvormen in hetzelfde materiaal

mijn speurtocht start met schetsen van een ovaal die moet staan voor de leegheid van het bestaan.

Door deze vorm te geven probeer ik mijzelf vrij te houden van al te sombere momenten en zoek ik de oplossing in een combinatie van een ontdekkingsreis in beeldtaal naast verdieping van mijn vakmanschap. De eerste resultaten zijn weldra zo bemoedigend dat ik uiteindelijk een beeld schep van mijn geschilderde zwarte gat in een 24 luik in linosnede. Met Pasen is dit beeld compleet gemaakt.