De resultaten van mijn voorstudie heb ik inmiddels kunnen tonen tijdens de tentoonstelling Onder de loep in de Elleboogkerk te Amersfoort.

Vijf ouders en vijf 'kinderen', beiden actief in de kunsten tonen hun werk. MIjn werk werd opgenomen in Anna's performance "De aard van het beestje".

image.jpeg

image.jpeg

Op zoek naar andere uitingsvormen in hetzelfde materiaal

mijn speurtocht start met schetsen van een ovaal die moet staan voor de leegheid van het bestaan.

Door deze vorm te geven probeer ik mijzelf vrij te houden van al te sombere momenten en zoek ik de oplossing in een combinatie van een ontdekkingsreis in beeldtaal naast verdieping van mijn vakmanschap. De eerste resultaten zijn weldra zo bemoedigend dat ik uiteindelijk een beeld schep van mijn geschilderde zwarte gat in een 24 luik in linosnede. Met Pasen is dit beeld compleet gemaakt.